Chata Cementár

Rezervácia

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

     V súvislosti s  § 20 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

     Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Považská cementáreň, Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce, IČO: 31615716

                                                                      

    Naša spoločnosť má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese : .

 

    Vaše osobné údaje, ktoré vedieme v rozsahu : titul, meno, priezvisko, podpis, telefónny a emailový kontakt, pracovné zaradenie, adresa pracoviska, spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom účel ich spracúvania je plnenie obchodných dohôd na základe obchodných zmlúv.

 

    Vaše osobné údaje sme získali takto :

-       z obchodnej dokumentácie

-       z oficiálnych webových stránok

 

   Vaše osobné údaje nebudú spracované na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté do tretej krajiny, a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.

 

   Vaše osobné údaje budú uchovávané takto :

-       v prípade zmluvných partnerov do ukončenia platnosti obchodnej zmluvy

-       v prípade iných zákonných zdrojov získania osobných údajov 1 rok odo dňa začatia ich spracúvania

 

Po skončení uvedeného termínu budú Vaše osobné údaje skartované.

 

   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva :

-       namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

-       požadovať prístup k svojim osobných údajom

-       na opravu, na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov

-       podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

   Realizácia uvedených práv je možná doručením požiadavky na vyššie uvedenú emailovú adresu, alebo osobne, na oddelení rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti.

Ubytovanie
Jedálny lístok
Nápojový lístok
Aktivity
Galéria
Mapa

Ak hľadáte prijemné ubytovanie v Belušských Slatinách v peknom prostredí ste na správnom mieste. Radi vám predstavíme naše ubytovanie, ktoré Vám poskytne príjemnú atmosféru.

Vedieť viac
Rezervácia

Adresa:

Chata Cementár

Belušské Slatiny 018 61

Vedúci strediska:

Prevádzkar:

Tenis rezervácie:

Oldrich Kebísek

Marika Janíčková

Vincent Raninec

+421/908 677 956

+421/915 407 177

+421/915 795 807

kebisek.o@pcla.sk

cementar@pcla.sk

Aktivity pre rodiny s deťmi


CEMENTÁR

Zaujíma vás, čo atraktívne sa dá nájsť v okolí chaty Cementár?


Overiť dostupnosť ubytovania
Odoslanie formulára nie je záväznou rezerváciou ubytovania. Po odoslaní požiadavky Vás budeme na uvedené kontaktné údaje informovať o voľných ubytovacích kapacitách a možnostiach rezervácie ubytovania.